LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
                                                                   LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
                                                                           NĂM HỌC 2017 - 2018
 
 
 
Môn thi Ngày thi Thời gian thi Khối thi
(Trận)
Nội dung thi Địa điểm thi
Cầu lông 18/10/2017
(Thứ Tư)
- Buổi chiều: 15h00 – 17h K3, K4
 
 
 
Đôi Nam, Nữ
 
 
CSC Trường Nguyễn Chí Thanh
Cầu lông 19/10/2017
(Thứ Năm)
- Buổi chiều: 15h00 – 17h K5
Điền kinh
(bật xa, chạy 60m)
20/10/2017
(Thứ Sáu)
- Buổi chiều: 15h00 – 17h K4, K5 Bật xa: 1Nam, 1 Nữ
Chạy 60m: 1Nam, 1 Nữ
CSC Trường Nguyễn Chí Thanh
 
 
      Bóng đá
 
 
 
21/10/2017
(Thứ bảy)
- Buổi sáng:
7h – 9h
K5
4A – 4B
Mỗi đội chọn 10 HS Nam CSC Trường Nguyễn Chí Thanh
- Buổi chiều:              15h00 CK: K5
4A – 4C
4B – 4C
Mỗi đội chọn 10 HS Nam CSC Trường Nguyễn Chí Thanh

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh