ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2013 - 2014
Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Hội đồng đội Huyện Núi Thành và được sự cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BTV đoàn xã Tam Tiến, vừa qua Liên Đội Trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2013 - 2014. Đại hội đã thông qua bảng báo cáo tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL năm học 2012 - 2113 và thông qua phương hướng năm học 2013 - 2014, Đại hội cũng đã bầu ra BCH liên đội mới cho năm học 2013 - 2014
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2013 - 2014

        Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Hội đồng đội Huyện Núi Thành và được sự cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BTV đoàn xã Tam Tiến, vừa qua Liên Đội Trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2013 - 2014. Đại hội đã thông qua bảng báo cáo tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL năm học 2012 - 2113 và thông qua phương hướng năm học 2013 - 2014, Đại hội cũng đã bầu ra BCH liên đội mới cho năm học 2013 - 2014
Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội

Văn nghệ chào mừng


Nghi thức lễ chào cờ


Đại biểu dự Đại hội


Đoàn chủ trì Đại hội 


Đồng chí Nguyễn Xuân Uy - bí thư đoàn xã gắn cấp hiệu và trao cờ cho Liên Đội.


Thầy Nguyễn Thanh Cao - Phó Hiệu trưởng thay mặt BGH phát biểu trong Đại hội 

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh