HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015
Thực hiện theo kế hoạch năm học 2014 - 2015, vừa qua liên đội trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường gồm các môn: Bóng đá MiNi Nam, cầu lông, đá cầu, chạy 60m, bật xa. Hội Khỏe Phù Đổng đã diễn ra thành công tốt đẹp đạt nhiều thành tích cao, qua đó chọn ra đội tuyển dự thi cấp huyện.
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2014 - 2015, vừa qua liên đội trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường gồm các môn: Bóng đá MiNi Nam, cầu lông, đá cầu, chạy 60m, bật xa. Hội Khỏe Phù Đổng đã diễn ra thành công tốt đẹp đạt nhiều thành tích cao, qua đó chọn ra đội tuyển dự thi cấp huyện.Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh