HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC 2015 - 2016

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC 2015 - 2016
Thực hiện theo kế hoạch của PGD và của nhà trường về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức. Vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 - 2016. Về tham dự Hội nghị có đ/c Trần Công Hiệu phó trưởng PGD, các đ/c là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tam Tiến, Hội phụ huynh, đại diện các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tam Tiến, cùng toàn thể HĐSP nhà trường.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện theo kế hoạch của PGD và của nhà trường về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức. Vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 - 2016. Về tham dự Hội nghị có đ/c Trần Công Hiệu phó trưởng PGD, các đ/c là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tam Tiến, Hội phụ huynh, đại diện các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tam Tiến, cùng toàn thể HĐSP nhà trường. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm qua và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học đến. Đồng thời bầu lại Ban tra nhân dân cho nhiệm kỳ đến.
Sau đây là một số hình ảnh:


Đ/c Trần Công Hiệu phó trưởng phòng GD phát biểu chỉ đạo Hội nghịĐ/c Trần Văn Hòa - PCT UBND xã Tam Tiến phát biểu trong Hội nghị.Ra mắt Ban thanh tra nhân dân

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh