HỘI THI GÓC TRUYỀN THỐNG LỚP HỌC

HỘI THI GÓC TRUYỀN THỐNG LỚP HỌC
Vừa qua nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2. Liên đội trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thi góc truyền thông lớp học. Nhằm tạo ra phong trào trường em xanh - sạch - đẹp. Cuộc thi cũng là dịp giúp tạo ra cho ACPT và học sinh kỷ năng thực hành nhóm. Giúp cho việc trang trí lớp học đẹp hơn.
HỘI THI "GÓC TRUYỀN THỐNG LỚP HỌC"
Vừa qua nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2. Liên đội trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thi góc truyền thông lớp học. Nhằm tạo ra phong trào trường em xanh - sạch - đẹp. Cuộc thi cũng là dịp giúp tạo ra cho ACPT và học sinh kỷ năng thực hành nhóm. Giúp cho việc trang trí lớp học đẹp hơn.
Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh