HỘI THI MỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2013 - 2014

HỘI THI MỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2013 - 2014
Thực hiện theo tinh thần công văn của PGD và theo kế hoạch năm học của nhà trường vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thi Mỹ Thuật cấp trường năm học 2013 - 2014. Tham gia hội thi có 36 học sinh tham gia với 19 tác phẩm dự thi. Qua hội thi đã chọn ra được những học sinh có thành tích cao dự thi cấp Huyện.
HỘI THI Ỹ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014
Thực hiện theo tinh thần công văn của PGD và theo kế hoạch năm học của nhà trường vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thi Mỹ Thuật cấp trường năm học 2013 - 2014. Tham gia hội thi có 36 học sinh tham gia với 19 tác phẩm dự thi. Qua hội thi đã chọn ra được những học sinh có thành tích cao dự thi cấp Huyện.
Sau đây là một số hình ảnh hội thi:

 

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh