Danh mục chính

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 158
 • Hôm nay: 15230
 • Tháng hiện tại: 1506194
 • Tổng lượt truy cập: 185284073

Giới thiệu về Trường

Tiểu sử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH – VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM    TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH –  VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh ngày 01/01.1914 trong một gia đình bần...

Phần mềm giảng dạy

Liên kết
 
Học online

THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (ĐĂNG NGÀY 29/8/2013)

Đăng lúc: Thứ năm - 29/08/2013 07:33 - Người đăng bài viết: NGUYỄN THỤY BÍCH THẢO
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (ĐĂNG NGÀY 29/8/2013)

THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (ĐĂNG NGÀY 29/8/2013)

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

Số: 1 / TB-HT                                                  Tam Tiến, ngày 26 tháng 8  năm 2013

 

THÔNG BÁO

 

Để chuẩn bị thi khảo sát chất lượng đầu năm và một số công tác trong thời gian đến đạt kết quả nay hiệu trưởng  trường TH Nguyễn CHí Thanh thông báo HĐSP như sau:

1/ Ngày 29/8/2013: Buổi sáng thi Toán, Tiếng Việt, K2, K3 giáo viên K2. K3, K1 coi thi, buổi chiều chấm thi.

- Buổi chiều thi Tiếng Việt, Toán K4, K5 Giáo viên K4, K5 , giáo viên chuyên coi thi.

2/ Ngày 30/8/2013 dạy bình thường.

+ Buổi sáng: GV K4 chấm bài K5( Vòng 1)

+ Buổi chiều: GV K5 chấm bài K4( Vòng 1)

+ GVCN K4, K5 coi chấm lại vòng 2 bài thi của lớp mình. ( Nếu cần)

3/ Thứ 6 ngày 30/8/2013 . Học sinh BD Tiếng Việt K4, K5 nghỉ Cô Thanh, Cô Yên chấm bài thi. Riêng lớp cô Hà vẫn dạy phù đạo và tăng cường chấm  K5.

4/ Thứ 7 ngày 31/8/2013. Dạy thế chương trình thứ 2 ( ngày 2/9). Trường sẽ cho nghĩ bù vào tuần 18b.

5/ Các TTCM từ K2 đến K5 ra các câu hỏi trong các bài TĐ vừa học để cho học  sinh thi.

6/ Tổ chức khảo sát chất lượng theo thứ tự ABC K2, K3: Mỗi khối 4 phòng thi. K4, K5: Mỗi khối 5 phòng thi.

+ K4: P4, P5 thi tại cơ sở P Lộc. GVCN nhắc học sinh đi thi đúng địa điểm thi.

7/ Giáo viên coi chấm thi có mặt: Buổi sáng: 7 giờ kém 10 phút, buổi chiều: 13 giờ kém 10 phút.

8/ Các TTCM lên kế hoạch công tác tháng 8,9 cụ thể để hoạt động đi vào nề nếp.

9 Ngày 6/9/2013 Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh. Bộ phận văn phòng chuẩn bị hồ sơ.

10/ Các TTCM dán các phòng thi khối lớp mình trước khi thi 15 phút.

K2:                  P1-> P7                                               K3:    P1  -> P2

                        P2 -> P8                                                          P2 -> P3

                        P3 -> P9                                                          P3 -> P4

                        P4 -> P10                                                        P4 - > P5

K4:                  P1 -> P2                                              K5:      P1 -> P5

                        P2 -> P 3                                                         P2 - > P 7

                        P3 -> P 4                                                         P3 - > P8

                        P4 -> PL                                                          P4 -> P9

                        P5-> PL                                                           P5 -> P10

11/ Chiều thứ 6 ngày 30/8/2013 cô Hội , cô Hà tăng cường chấm thi cho khối 5. Để  chiều 16h 45 phút đi cổ động.

12/ Để cơ quan trường lớp sạch sẽ các GVCN cho học sinh lớp mình lao động theo khu vực phân công ở các cơ sở sạch sẽ để nghỉ lễ 2/9 và lễ khai giảng.  Nhà trường sẽ đi kiểm tra đánh giá.

13/ Thông báo kết quả thi tìm hiểu truyền thống nhà trường( có kết quả đính kèm).

14/ Trái buổi học vào thứ 3 ngày 3/9. Cơ sở thôn 5 thứ 4 ngày 4/9 phụ huynh lớp 1,2,3 lao động buổi sáng theo giấy mời.

            Trên đây là một số công việc cần thiết. Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

                                                                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                                                                    (Đã ký & đóng dấu)

                                                                                                                                    Nguyễn Thanh Cao

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

học kỳ I đạt kết quả tốt nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh thông báo cho toàn thể HĐSP một số công việc như sau:

1/ Lịch thi:

Sáng:

Ngày 18/12/2012 K3, K2 Thi môn Toán, Tiếng Việt

Ngày 19/12/2012 K4, K5 Thi môn Toán, Tiếng Việt

Ngày 20/12/2012 K1 Thi môn Toán, Tiếng Việt

                           K4, K5 Thi Khoa học, Anh văn

Sáng:

Ngày 21/12/2012: K4, K5 Thi Sử, Địa ,Tin

2/ Phân công coi chấm thi:

Ngày 18/12/2012 giáo viên dạy K3,K1 tăng cường đồng chí Phúc, Thanh Vân

Ngày 19/12/2012 giáo viên dạy K4, K5 tăng cường Đ/c Ý, Phúc, Tùng, Thanh Vân

Ngày 20/12/2012 Giáo viên dạy K2, K4, K5 Tăng cường Đ/c Anh Đức, Thanh Vân, Ý

Ngày 21/12/2012 Giáo viên dạy K4, K5 Tăng cường Đ/c Ý, Hà Nhạc, Thanh Vân

Tất cả giáo viên dạy chuyên nếu không ảnh hưởng đến lịch thi thì dạy bình thường

3/ Cách tổ chức thi: Theo ABC

 • K5 : 05 phòng thi
 • K4: 05 phòng thi
 • K3: 05 phòng thi
 • K2: 04 phòng thi
 • K1: 04 phòng thi

4/ Cơ sở thi:

Ngày 18/12/2012

 • K2 thi tại cơ sở thôn 5
 • K3 Thi P1, P2, P3  tại cơ sở thôn 5
 •              P4,P5 tại cơ sở Phước Lộc

 

Ngày 19/12/2012

 • K5 thi tại cơ sở chính 05 phòng
 • K4  P1,P2,P3 cơ sở thôn 5

                 P4,P5 tại cơ sở Phước Lộc

Ngày 20/12/2012

 • K1 thi tại cơ sở chính:04 phòng
 • K5 : P1 , P2, P3 ,P4 thi cơ sở thôn 5

                   P5 tại cơ sở Phước Lộc

K4: P1,P2 tại cơ sở Phước Lộc

       P3, P4 ,P5 thi cơ sở Hà Quang

 

Ngày 21/12/2012

 • K5 Thi tại cơ sở thôn 5: 05 phòng
 • K4: P1 , P2, P3  thi cơ sở thôn 5

            P4,P5 tại cơ sở Phước Lộc

Tất cả các lớp ở các cơ sở dạy buổi chiều để các lớp thi.

Ngày 18/12/2012: Khối 1 học, Hội dạy 1C

5/ Các tổ trưởng CM ra đề thi đọc tiếng tùy chọn 05 bài và trả lời câu hỏi nộp cho PHT thứ hai tuần 18.

6/ GVCN quán triệt phụ huynh học sinh có giấy mời đi họp đầy đủ. Tuyệt đối không được vắng vì đây là cuộc họp quan trọng.

          Trên đây là một số công việc cần thiết đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

Số:    / TB-HT                                                   Tam Tiến, ngày 09 tháng 04  năm 2012

 

THÔNG BÁO

 

Để giải quyết một số nhiệm vụ trong thời gian đến, nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh thông báo:

1/ Chiều thứ sáu ngày 13/04/2012 vào lúc 13 giờ tổ chức thi học sinh giỏi khối 1,2. Mỗi lớp chọn 04 em gởi về cho PHT ngày 10/04/2012 để bộ phận chuyên môn lên số báo danh. GVCN các lớp 1,2 đổi buổi cho học sinh học buổi sáng.

2/ Chiều thứ bảy ngày 14/04/2012 họp HĐSP

3/ Thứ sáu ngày 20/04/2012 GVCN nộp vở học sinh về cho bộ phận VP ( GVCN phân làm 04 loại: Tốt, Khá, TB, Yếu). Như kế hoạch năm qua có bộ phận xuống thu. Vở từ đầu năm đến nay.

4/ Các loại vở còn phải nộp:

4.1 Vở ghi bài học

4.2     K1, K2, K3, vở tập viết( Tập 1,2)

4.3     K1, K2, K3, K4, K5 vở chính tả + Tập Làm Văn

4.4     K4 + K5 : Vở tập Toán ( Vở trắng)

5/ Các giáo viên có tên sau chuẩn bị để KS/GVG vòng 2 kể từ ngày 09/04/2012 đến 30/04/2012

 • Nguyễn Thị Bích Yên
 • Nguyễn Thị Hoa
 • Nguyễn Vũ Ý
 • Lê Thị Hiền

6/ GVCN + GV bộ môn chuẩn bị ôn tập để thi cuối kỳ 2.

7/ Các CBGVCNVC đăng ký tặng cây cho nhà trường theo kế hoạch trước đây.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

 

Phong trào: Quyết tâm xây dựng ngôi trường xanh- sạch- đẹp. Theo mẫu

 • Họ và tên:……………………………………………………………………………….
 • Tổ:………………………………………………………………………………………
 • Loại cây tặng:…………………………………………………………………………...
 • Chiều cao từ gốc lên ngọn:………. dm…….cm
 • Đường kính lớn nhất của cành( Lấy thân làm tâm):…………………………………….
 • Nếu không ủng hộ cây thì ủng hộ bằng tiền mặt:……………………………………
 • Ngày nộp: ………………………………………………………………………………
 • Xin cảm ơn!

Người ủng hộ

  ( Ký tên)

 

8/Các đồng chí sau đây chuẩn bị các nội dung sau để đón đoàn kiểm tra của HĐND  xã từ ngày 10/04/2012 đến 12/04/2012 tại VP trường:

 • Đồng chí: Thái Thị Hải Yến: Báo cáo thu – chi năm 2010-2011 và các chứng từ chi.
 • Đồng chí : Ngô Thị Đức: Báo cáo chứng từ thu – chi và tiền mặt các năm học trước

( Từ năm 2010-2011 về trước)

- Đồng chí: Nguyễn Thụy Bích Thảo: Báo cáo và lưu đầy đủ các khoản  đã thu chi năm học : 2011-2012 và tiền mặt.

- Anh: Nguyễn Hoàng Linh( Hội cha mẹ) chuẩn bị chứng từ chi năm học: 2011-2012

- Đồng chí: Nguyễn Kim Tuyến và anh Hồ Đình Tựu kiểm tra và đôn đốc các CBGV có liên qua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Trên đây là một số nhiệm vụ khẩn đề nghị CBGVCNVC nghiêm túc thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

Số:    / TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 14 tháng 03  năm 2012

 

THÔNG BÁO

 

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học: 2011-2012 và tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày 26/3; ngày giải phóng quê hương và đón đoàn thanh tra toàn diện PGD&ĐT huyện Núi Thành, nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh thông một số nội dung công tác sau:

I/ Theo đề nghị của nhà trường PGD&ĐT đã thống nhất chọn một ngày duy nhất 21/3/2012 là thanh tra toàn diện. Để đón đoàn kiểm tra chu đáo đề nghị CBGVCNV thực hiện nghiêm túc thông báo ngày 12/03/2012 gồm:

1/ Hồ sơ hiệu trưởng, PHT, BCH Công đoàn

2/ Hồ sơ các hội đoàn thể, Công đoàn, Đội TNTP, Khuyến học, Nữ công , hoạt động NGLL…..

3/ Hồ sơ các bộ phận: Thư viện, thiết bị, văn phòng, tài chính, tài sản…

4/ Hồ sơ các tổ chuyên môn, hồ sơ GVCN , GV bộ môn, Nhân viên.

* Tất cả các hồ sơ phải được vào kẹp đã quy định có dán nhãn.

* Nộp tại hội trường ( Văn phòng )nhận vào lúc 7 giờ đến 12 giờ ngày thứ 2 ngày 19/03/2012.

* Giáo án thứ 3 ngày 20/3 và thứ tư ngày 21/03 soạn giấy rời.

5/ Mời các đồng chí trong nhóm trung tâm + Kế toán đúng vào lúc 7 giờ ngày 21/03/2012 về đón đoàn ( Nếu không trùng với buổi dạy)

6/ Tổng kết đoàn vào lúc 15 giờ cùng ngày . Thành phần như trên và thêm đại biểu Đảng ủy, UBND xã Tam Tiến, đại diện hội cha mẹ học sinh.

II/ Kế hoạch sinh hoạt trại:

Theo kế hoạch trước đây

1/ Nhập trại vào lúc 15 giờ ngày 23/3/2012.

2/ Diễn văn nghệ vào lúc 19 giờ ngày 24/3/2012

3/ Bế mạc trại vào lúc 10 giờ ngày 25/3/2012

4/ Sáng chủ nhật ngày 18/03/2012 mời các đồng chí trong BTC gồm: Hiệu trưởng, PHT, TPT, Kế toán, Hồ Anh Đức, Nguyễn Xuân Uy( Bí thư đoàn xã) về văn phòng để họp.

5/ Thứ 7 ngày 17/3/2012 CBGVCNV làm việc và giảng dạy thế ngày thứ hai ngày 19/3/2012 học sinh đi học bình thường.

6/ Thứ 2 ngày 19/03/2012 tổ chức ngày lao động xanh. Vào lúc 7 giờ

Nội dung: Rào và bón phân cây xanh, dọn môi trường “ Xanh, sạch, đẹp” để đón đoàn thanh tra và tổ chức lễ.

Thành phần: Tất cả CBGVCNV, học sinh khối 5, mỗi lớp khối 4,5 ở cơ sở Tân Bình Trung mời 05 phụ huynh.

Dụng cụ: Rựa, mác, cưa, cuốc, xẻng….

* Đồng chí Tùng dẫn đội bóng đá Mini thi đấu tại Tam Anh.

* Lao động xong họp HĐSP để phổ biến công tác trại và đón đoàn thanh tra (nộp HSSS)

7/ Tổng vợt văn nghệ ngày 23/03/2012

8/ Ngày 20/3/2012 thứ 3, ngày 21/03 thứ 4 dạy theo kế hoạch thông báo trước đây để đón đoàn. Riêng cơ sở Hà Quang lớp đồng chí Chung đổi vào buổi sáng cho đồng chí Ái và ngược lại.

9/ Tổ văn phòng chịu trách nhiệm gởi giấy mời tận tay cho đại biểu kể từ ngày 19/03/2012( Thứ 2)

* GVCN phát hành giấy mời vào thứ 3 ngày 20/03/2012 (lưu ý làm công tác vận đông, phụ huynh nào ở xa có thể ủng hộ trước cho GVCN)

10/ Thứ hai ngày 26/3/2012 CBGVCNV và học sinh nghỉ, thứ ba ngày 27/3/2012 dạy bình thường.

 • Ngày 21/3/2012 GV tin + Anh có mặt nhưng học sinh không học.

III/ Lịch tập văn nghệ cho CBGVCNV và học sinh

 • Sáng thứ 6 ngày 16/3/2012
 • Chiều thứ 6 ngày 16/3/2012
 • Chiều thứ 7 ngày 17/3/2012
 • Sáng chủ nhật ngày 18/3/2012
 • Ngày thứ 2 ngày 19/3/2012 ( được miễn lao động)
 • Sáng và chiều ngày 22/3/2012
 • Tổng vợt ngày 23/3/2012

Danh sách có gởi riêng:

+ Buổi sáng từ 9giờ 30 đến 11 giờ

+ Chiều từ 15h 30 đến 17h 30

IV/ Ngày 18/3/2012 vào lúc 14h học sinh khối 3,4,5 đi tổng vợt lễ diễn hành.

V/ Ngày 20/3/2012 các chi đội và sao nhi đồng hoàn thành các loại hồ sơ Đội- Sao và nộp lại cho liên Đội để đón đoàn thanh tra toàn diện.

VI/ Các tổ trưởng Công đoàn hoàn thành biên bản Công đoàn của tổ và nộp về BCH Công đoàn vào ngày 20/03/2012.

          Trên đây là một số nội dung rất cần thiết đề nghị CBGVCNV nghiem túc thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:17 / TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 15 tháng 02  năm 2012

 

THÔNG BÁO

         

          Để giải quyết các chế độ theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và công văn số 14/TC-KH huyện Núi Thành. Nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh báo cho CBCCVC thực hiện một số yêu cầu sau:

1/ Nộp bản nâng lương qua các thời điểm và quyết định bổ nhiệm về công tác tại trường TH Nguyễn Chí Thanh nói riêng và các trường TH và THCS mẫu giáo  thuộc vùng KT- XH đặc biệt khó khăn( Bãi ngang ven biển) nói chung.Những hồ sơ này để cơ quan chức năng thẩm định chế độ thâm niên ở vùng khó khăn theo Điều 5/NĐ116 ( Bản sao có công chứng)

2/Nếu CBCCVC về nghỉ hưu đúng tuổi thuộc trong diện hưởng chế độ NĐ116/NĐ –CP thì báo cáo theo mẫu.( Nghỉ hưu từ tháng 03/2011 – 3/2016)

TT – Họ và tên – Giới tính – Năm sinh – Thời gian hưu đúng tuổi – Ghi chú

( Mẫu này để hưởng chế độ theo điều 8/NĐ116)

3/ Nếu CBCCVC ở vùng thiếu nước ngọt, nước sạch thì báo cáo theo mẫu:

TT – Họ và tên – Chổ ở - Vệ sinh nguồn nước – Mua – Vận chuyển

          Tất cả các chi tiết trên đây để hiệu trưởng tổng hợp làm dự trù kinh phí thực hiện quá trình chi trả NĐ 116/NĐ-CP ( Trong 5 năm)

          Nếu CBCCVC nào cung cấp sai và chậm trể nhà trường không chịu trách nhiệm.

( Thời gian nộp: Ngày 18/02/2012) Kế toán nhận.

4/ Thứ bảy ngày 18/02/2012 sinh hoạt chuyên môn phổ biến chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo thông tư số 32/ BGD- ĐT tháng 08 năm 2011.

5/ Ngày 22 tháng 02 năm 2012  là hạn chốt nộp SKKN nếu CBCCVC nào chậm trể xem như không có.( Nộp cho VP nhận)

6/ Các GVCN chuẩn bị kế hoạch để sinh hoạt kỷ niệm 26/03. ( Kế hoạch đã gởi cho từng CBGVCNVC). Các lớp lưu ý tập vợt có hiệu quả, tập hát Quốc ca.

7/ Từ nay đến 15/03 mỗi CBGVCNVC nộp một cây kiểng ( Nhà trường chịu chậu). Chậu kiểng đảm bảo chất lượng để trang trí cảnh quan đẹp mắt. Nếu chết thì coi như điểm 0.

8/ GVCN thông báo cho HS nộp đủ các khoản tiền do Hội cha mẹ phổ biến trước ngày thi GHK2. Nếu học sinh chậm trể sẽ trừ điểm thi đua của lớp và công tác chủ nhiệm.

          Trên đây là những hoạt động nhằm kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 37 năm giải phóng quê hương. Đề nghị CBGVCNVC thực hiện nghiêm túc.

Hiệu trưởng

 

 

 PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 16/ TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 08 tháng 02  năm 2012

 

         

THÔNG BÁO

          Để chuẩn bị một số công việc trong thời gian đến, nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh thông báo cho toàn hội đồng một số nội dung sau:

- Sáng thứ 7 ngày 11/02/2012 giao lưu CM giữa 2 trường TH NGô Mây & TH Nguyễn Chí Thanh.

- Địa điểm: Tại trường TH Nguyễn Chí Thanh

- Giáo viên, nhân viên có mặt lúc: 7 giờ

- Phân công trang trí: Đồng chí Tùng + Thọ

- Phân công tiếp tân: Đồng chí: Duyên, Trình, Ngọc Loan

- Tổ văn phòng chuẩn bị hội trường sạch sẽ, nước uống 10 chai nhỏ, 1kg hạt dưa, 01 hộp cafê hòa tan, gởi giấy mời đại biểu: Đảng ủy, UBND xã , Hội trưởng, kế toán hội PHHS.

- Thời gian sinh hoạt:

+ Từ 7h – 7h 30 : Gặp mặt tâm sự

+  Từ 7h 30 – 8h Phát biểu lãnh đạo

+ Từ 8h – 8h 40: Dự giờ dạy trường TH Ngô Mây

+ Từ 9h – 9h 40: Dự giờ trường TH Nguyễn Chí Thanh

+ Lên hoan văn nghệ

+ Do công việc đột xuất : Cô Nguyễn Thị Bích Yên dạy 1 tiết Toán thay cho cô Thanh ( con đau) vào ngày giao lưu CM.

+ Kinh phí: Mỗi giáo viên đóng góp 70.000( Bảy mươi ngàn đồng y) còn các khoản khác và phát sinh nhà trường lo.

+ Phân công chuẩn bị âm thanh, máy trình chiếu: Đồng chí Tùng.

2/ Tất cả CBCC nộp sáng kiến kinh nghiệm vào 1 ngày 20/02/2012. Các sáng kiến kinh nghiệm đóng tập, bìa cứng, dúng theo quy

 

 

 định công văn sở giáo dục.

3/ Phân công văn nghệ: đồng chí Ngọc Hà phụ trách 03 tiết mục.

4/ Cơ sở chính tổ chức lao động vệ sinh sân trường trước ngày giao lưu.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

              PHT

 

 

 

Nguyễn Thanh Cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 15/ TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 06 tháng 02  năm 2012

 

         

THÔNG BÁO  

 

             Để chuẩn bị một số công việc sắp đến, nay hiệu trưởng thông báo cho toàn thể HĐSP một số việc như sau:

1/ Các tổ trưởng tổ Công đoàn hoàn thành biên bản của tổ Công đoàn mình.

2/ Các lớp nộp giấy vụn theo cơ sở của mình để bán không chuyển về cơ sở chính.

- Cơ sở Hà Quang nhờ cô Chung thu gôm các lớp ở Hà Quang để chung vào 1 phòng.

- Cơ sở Phước Lộc nhờ cô Linh thu gôm các lớp ở Phước Lộc để chung vào 1 phòng

- nCơ sở Long Thạnh nhờ cô Thanh Vân thu gôm các lớp ở Long Thạnh để chung vào một phòng.

- Cơ sở Tân Bình Trung địa điểm thu gôm ở hội trường Thầy Tùng thu gôm.

3/ Các lớp còn lại chưa hoàn thành chỉ tiêu ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi thì nhanh chóng hoàn thành cho đủ chỉ tiêu.

4/ Các ACPT tổ chức kiện toàn vững chắc các tiết sinh hoạt Đôi – sao, thường xuyên tổ chức tiết sinh hoạt Đội – sao theo các tiết quy định.

5/ Thực hiện theo kế hoạch của năm học và tinh thần hội nghị CBCC về việc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn. Nay trường TH Nguyễn Chí Thanh lên kế hoạch cắm trại như sau:

I/ Thời gian: Dự kiến từ ngày 18 đến 26/03/2012

II/ Nội dung:

 • Cắm cổng, lều, trại
 • Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn
 • Lễ diễu hành
 • Thi nghi thức và các trò chơi( Trò chơi lớn và trò chơi nhỏ)
 • Tổ chức đêm văn nghệ.

* Kế hoạch cụ thể được kèm theo thông báo, đề nghị các thầy ( cô) đọc thật kỹ kế hoạch này để triển khai cho lớp đạt kết quả cao.

 • Thanh tra toàn dện cô: Lê Thị Hiền tuần 24C ( Sẽ có ngày cụ thể sau)

            Trên đây là một số nội dung đề nghị các Thầy (cô) triển khai thực hiện.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

            PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 14/ TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 30 tháng 01  năm 2012

 

         

THÔNG BÁO  

 

             Để chuẩn bị một số công việc sắp đến, nay hiệu trưởng thông báo cho toàn thể HĐSP một số việc như sau:

1/ Hiện nay có 02 cô nữ sinh đang thực tập tại trường là cô: Bùi Thị Ba, Huỳnh Thị Na. Nay trường thông báo cho HĐSP tạo điều kiện giúp đỡ để các em hoàn thành tốt. Nay hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

+ K1 : Cô Ngọc Loan giúp đỡ tiết dạy:  Đạo đức

+ K2 : Cô Hoa giúp đỡ tiết: Kể chuyện, chủ nhiệm

+ K3 : Cô Tuyết giúp đỡ tiết:Tập đọc

+ K4  : Cô Thanh giúp đỡ tiết:  Khoa hoặc Sử, Địa

+ K3 : Cô Chung Giúp đỡ tiết: Luyện từ và câu

+ K4 : Cô Chiến giúp đỡ tiết: Chính tả

+ K5 : Cô Bích Yên giúp đỡ tiết: Tập làm văn

          Thầy Ý giúp đỡ tiết: Toán, Chủ nhiệm

Phân công: + Nhờ Thầy Ý hướng dẫn em Huỳnh Thị Na

                   + Cô Hoa hướng dẫ em Bùi Thị Ba

                   + Thầy Tùng: 02 tiết Đội, sao

          Đề nghị các đồng chí tạo mọi điều kiện giúp đỡ.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

            PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 12/ TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 05 tháng 01  năm 2012

 

         

THÔNG BÁO  

 

             Hiệu trưởng trường TH Nguyễn CHí Thanh thông báo cho HĐSP một việc như sau:

Thứ 2 ngày 9/01/2012 thanh tra toàn diện đồng chí: Nguyễn Vũ Ý( Buổi sáng)

Mời các đồng chí TTCM và TPT và các bộ phận liên quan sắp xếp thời gian để thanh tra đạt hiệu quả.

          Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc

 

KT HIỆU TRƯỞNG

            PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 11/ TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 28 tháng 12  năm 2011

 

          KHẨN

THÔNG BÁO  

 

             Để thực hiện theo đúng công văn số: 114/ LĐTBXH ngày 23/12/2011 của phòng LĐ TB&XH huyện Núi Thành.

- Nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh Thông báo cho toàn thể HĐSP một số công việc khẩn như sau:

- Ngày 28/12/2011: Giáo viên chủ nhiệm lớp của năm học: 2010-2011 đến tại văn phòng trường (Gặp đồng chí Thảo Thủ quỹ) để nhận tiền hỗ trợi chi phí học tập cho học sinh. GVCN chi trả trực tiếp cho PHHS. Trước khi chi tiền nhận hồ sơ bao gồm:

+ 1 bản sao hộ khẩu có công chứng (Trong hộ khẩu đó phải có tên của học sinh được hỗ trợ chi phí học tâp.

+ 1 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu đã phát

Hướng dẫn ghi đơn:

Họ và tên: Ghi tên của học sinh

Người làm đơn: Học sinh ký tên và ghi rõ họ tên của học sinh.

- Giao cho đồng chí Ngô Thị Đức Chi hộ cho lớp Cô Linh( Nghỉ hộ Sản) Cô Mai Hà, Cô Thu Phi( Đã chuyển công tác).

- GVCN chi tiền cho phụ huynh căn cứ vào danh sách của phòng LĐTB&XH huyện Núi Thành đã duyệt. Khi nhận phụ huynh ký nhận và ghi rõ họ và tên người nhận.

- Ngày 03/01/2012 nộp lại danh sách và hộ khẩu, đơn cho đồng chí Yến.

- Trong quá trình phát tiền cho phụ huynh GVCN làm việc với PHHS nộp các khoản tiền trong năm  học: 2011-2012. Trường hợp phụ huynh gập khó khăn không thực hiện được thì gặp lãnh đạo giải quyết.

- Vì lý do chi tiền phải căn cứ váo danh sách của phòng LĐTB&XH huyện Núi Thành đã duyệt nên sau khi họp từng lớp xong mỗi khối tập trung về một phòng để chi tiền vì danh sách không theo từng lớp.

- Các lớp sau đây thay đổi thời gian họp PHHS như sau:

+ Lớp 1C,2C,3C họp vào buổi chiều ngày 29/12/2011 ( cơ sở Phước Lộc)

+ Lớp 4 của đ/c Minh và lớp 5 đ/c Ý họp vào buổi chiều ngày 29/12/2011.

+ Lớp

 4E cô Chiến họp vào buổi sáng ngày 29/12/2011.

+ Giáo viên chủ nhiệm viết giấy mời để thay giấy mời cũ

Trên đây là một số công tác cần thiết đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 10/ TB-HT                                        Tam Tiến, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

 

          Để chuẩn bị đón đoàn thanh tra toàn diện của sở GD&ĐT Quảng Nam và sơ kết học kỳ I hiệu trưởng  trường TH Nguyễn Chí Thanh thông báo cho toàn hội đồng sư phạm một số công việc như sau:

1/ Ngày 24/12/2111 sinh hoạt CM hoàn chỉnh các mẫu báo cáo thống kê chất lượng.

- Toàn bộ HSSS Giáo viên và tổ CM nộp về văn phòng ( Buổi sáng)

- Buổi chiều: Kiểm tra HSSS .Thành phần TTCM, BGH.

2/ Sáng 26/12/2011. Giao lưu CBGVCNV giữa 2 trường Nguyễn Chí Thanh và trường Ngô Mây.

3/ Ngày 27/12 -> 28/12/2011 dạy bù chậm chương trình và để đón sở GD kiểm tra các bộ phận chuẩn bị hồ sơ để đón đoàn.

4/ Ngày 29/12/2011

a/ Buổi sáng tại cơ sở Thôn 5 Hội nghị để sơ kết trước lớp: Gồm các lớp như sau: 1A, 2A, 2A2, 3A, 4A, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D

- Tại cơ sở Phước Lộc: Hội nghị sơ kết trước lớp gồm các lớp: 1C, 2C , 3C.

b/ Buổi chiều: tại cơ sở thôn 5: Hội nghị sơ kết trước lớp gồm các lớp: 1B, 2B, 3B, 4B, 4E, 1E, 2E, 3E, 3D.

5/ Ngày 30/12/2011

- Buổi sáng: Sơ kết trước ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường ( Mỗi lớp 03 phụ huynh đại diện cho lớp.)

- Buổi chiều: Sơ kết học kỳ trước HĐSP

6/ Ngày 31/12/2011

- Buổi sáng: Hội thi bài soạn giáo án điện tử ( Thành phần: đăng ký CSTĐ năm học 2011-2012)

- Mời đồng chí : Mẫn Tham dự

- Mỗi giáo viên chuẩn bị 1 bài soạn và một 3G

7/ Ngày 2/1/2012  thứ 2 nghỉ bù tết dương lịch

( Bị chú: Ngày 28/12/2011 dạy chương trình thứ 2 tuần 19 HK II)

- Bộ phận văn phòng có kế hoạch phát giấy mời cho GVCN để hội nghị thành công.

8/ Ngày 26/12/2011 Văn phòng hoàn chỉnh các báo cáo nộp cho PGD.

- Thực hiện kế hoạch số: 171 KH/TĐTN ngày 7/7/2011 của ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Nam và tinh thần công văn số: 2239/TB-SGDĐT, ngày 22/8/2011 của sở GD$ĐT Quảng Nam về việc vận động tu sửa Nhà lưu niệm anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi. Nay nhà trường thông báo với các ACPT của các lớp thông báo cho các em học sinh từ khối I đến khối V nộp mỗi em 3.000đ/1 học sinh. Thời gian nội là ngày 30 tháng 12 năm 2011. (cho thầy Tùng) để kịp thời nộp về Tỉnh Đoàn đúng thời hạn.

- Thực hiện công văn số 1444/TĐTN ngày 17/11/2011 của BCH Tỉnh Đoàn Quảng Nam về việc tiếp tục thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm góp phần giáo dục cho đội viên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng tốt khu di tích Kim Đồng. Nay Liên đội thông báo cho chi đội các lớp thực kế hoạch nhỏ theo tinh thần trên. Hình thức thu gom: Giấy phế liệu, sách, vở, giấy báo cũ…không có giá trị sử dụng. Không thu tiền mặt dưới nhiều hình thức.

+ Đối tượng thực hiện kế hoạch nhỏ: Là Đội viên và nhi đồng khối 1, 2, 3, 4, 5.

* Đối với khối 4, 5: 1 kg/1 học sinh.

* Đối với khối 1, 2, 3: 0,5 kg/1 học sinh.

- Kết quả sinh hoạt ngày 22/12:

KẾT QUẢ THI VẼ TRANH VÀ MÚA HÁT TẬP THỂ

Năm học: 2011 - 2012

 

I. Vẽ tranh theo đề tài:

 

TT

LỚP

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

1A

3

 

2

1B

4

 

3

1C

2

 

4

1E

1

 

5

2A1

1

 

6

2A2

3

 

7

2B

5

 

8

2C

4

 

9

2E

2

 

10

3A

5

 

11

3B

1

 

12

3C

3

 

13

3D

4

 

14

3E

2

 

15

4A

3

 

16

4B

1

 

17

4C

4

 

18

4E

2

 

19

5A

2

 

20

5B

3

 

21

5C

1

 

22

5D

4

 

 

 

II. Múa hát tập thể:

 

TT

LỚP

VỊ THỨ

GHI CHÚ

1

1A

3

 

2

1B

2

 

3

1C

4

 

4

1E

1

 

5

2A1

1

 

6

2A2

3

 

7

2B

4

 

8

2C

5

 

9

2E

2

 

10

3A

5

 

11

3B

1

 

12

3C

3

 

13

3D

2

 

14

3E

3

 

15

4A

3

 

16

4B

4

 

17

4C

2

 

18

4E

1

 

19

5A

4

 

20

5B

3

 

21

5C

2

 

22

5D

1

 

                                                                                              TPT

             Lê Xuân Tùng

 

          Trên đây là một số công tác cần thiết đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

KT HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 09/ TB-HT                                        Tam Tiến , ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

 

          Để chuẩn bị một số công tác trong thời gian đến, nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh thông báo cho toàn thể HĐSP như sau:

1/ Ngày 16/12/2011 Tập huấn chuyên đề Sử - Địa tại trường Hùng Vương. Thành phần PHT, TTCM4, TTCM 5. Các đồng chí TTCM 4,5 liên hề giáo viên để dạy.

2/ Ngày 17/12/2011 Sinh hoạt kỷ niệm 22/12 theo kế hoạch trước đây.

3/ Kế hoạch thi học kỳ I như sau:

 1. Thời gian thi:

- Ngày 19/12:       + Buổi sáng:         K4, K5 thi Toán , Tiếng Việt

                             + Buổi chiều:        Chấm thi

- Ngày 20/12        + Buổi sáng:         K2, K3 thi Toán , Tiếng Việt

                             + Buổi chiều:        Chấm thi

- Ngày 21/12        + Buổi sáng:         K4, K5 thi Sử, Địa, Anh

                             + Buổi chiều:        Chấm thi

- Ngày 22/12        + Buổi sáng:                  K1 Thi Toán, Tiếng Việt

                             + Buổi sáng:         K4, K5 thi Khoa, Tin

                             + Buổi chiều:        Chấm thi

- Ngày 23/12        + Buổi sáng:         K3, thi Anh, Tin

                             + Buổi chiều:        Chấm thi

 1. Kế hoạch tổ chức thi:

- K1, K2 , K3 , K4 , K5 mỗi khối 5 phòng thi theo thứ tự A,B,C thi tập trung

- Ngày 19/12        + K5 Thi 5 phòng tại cơ sở chính

                             + K4 Thi 3 phòng: P1, P2, P3 ở cơ sở chính

                                                          P4, P5 : Thi ở cơ sở Phước Lộc.

- Ngày 20/12:       + K2 Thi 5 phòng tại cơ sở chính

                             + K3 Thi 3 phòng: P1,P2 , P3 thi tại cơ sở chính

                                                          P4, P5 : Thi ở cơ sở Phước Lộc.

- Ngày 21/12 Thi như ngày 19/12

- Ngày 22/12        + K1 :5 phòng thi tại cơ sở chính

                             + K5 : P1,P2 , P3 , P4  thi tại cơ sở chính

                                      P5 : Thi ở cơ sở Phước Lộc.

 

                             + K4: P1,P2 , P3 thi tại cơ sở Hà Quang

                                      P4, P5 : Thi ở cơ sở Phước Lộc.

- Ngày 23/12 Buổi sáng K3 thi Anh, Tin tại cơ sở chính

b) Phân công coi chấm thi:

- Giáo viên K4 coi chấm thi K5

- Giáo viên K5  coi chấm thi K4

- Giáo viên K3 coi chấm thi K2 ( Toán, Tiếng Việt)

- Giáo viên K2 coi chấm thi K1

- Giáo viên K1 coi chấm thi K3

c) Tăng cường công tác coi chấm thi:

- Ngày 19/12 : Anh Đức, Duyên, Tùng

- Ngày 20/12: Ngọc Hà

- Ngày 21/12: Hồ Yên, Duyên

- Ngày 22/12: Anh Đức, Ngọc Hà, Tùng, Mẫn

- Ngày 23/12: Giáo viên tổ 3, Hồ Yên, Mẫn

4/ Các TTCM lên danh sách A,B,C theo mẫu

TT, Họ và tên, lớp, ĐT,ĐH,TC V, TB : Toán: S – Đ- khoa – Anh – Tin , ghi chú.

( có thống kê chất lượng)

Mỗi khối lập 2 danh sách. Tổ trưởng có trách nhiệm đến dán danh sách và thông báo cho học sinh cụ thể về số báo danh, phòng thi, cơ sở theo từng ngày cụ thể.

5/ Các TTCM ra đề thi TV đọc từ tuần ( 12,14,15,16,17) bài đầu tuần có câu hỏi và trả lời( Chú ý phần giảm tải) nộp cho PHT vào ngày thứ 5 ngày 15/12/2011. Một bảng gốc hoặc copy vào USB.

6/ Kế hoạch tuần 18B cụ thể như sau:

26/12 Giao lưu CM với TH Ngô Mây

27/12 Các giáo viên chủ nhiệm sơ kết phụ huynh theo từng lớp ở cơ sở.

28/12 Buổi sáng: Sơ kết ban đại diện lớp tại cơ sở chính

          Buổi chiều: Họp HĐSP sơ kết KHI

29/12 Hội thi giáo án điện tử ( GV đăng ký CSTĐ)

30/12 Sinh hoạt CM, triển khai CĐCM.

7/ Các giáo viên khẩn trương nộp tiền giấy thi cho đồng chí trại chậm nhất ngày 15/12/2011 để ngày 16/12/2011 nộp PGD.

          Trên đây là một số  nội dung cần thiết đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

                                                                             KT HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        PHT

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 08/ TB-HT                                        Tam Tiến , ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ HỘI THI

GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2011-2012

 

I/ Đánh giá chung:

- Ưu điểm:

     Tổng số giáo viên: 28

Số giáo viên dự thi: 26 ; Vắng: 02

+ Hầu hết giáo viên có sự chuẩn bị nghiên cứu, bài làm đảm bảo được nội dung kiến thức của đề.

- Tồn tại:

+ Một số bài làm còn xa đề bài chưa xoáy sâu vào trọng tâm để bài làm dài dòng.

+ Hầu hết bài làm về giải toán chưa đạt yêu cầu

II/ Kết quả:

- Giải nhất:

+ Lê Thị Thanh

+ Hà Thị Thu Hội

- Giải nhì:

+ Phan Thị Ty Na

- Giải ba:

+ Nguyễn Thị Hoa

Kết quả cụ thể có bảng điểm kèm theo.

 

              KT. HIỆU TRƯỞNG

                            PHT

 

 

 

                                                  

                                                                                      Nguyễn Thanh Cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 07/ TB-HT                                          Tam Tiến , ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm và tri ân phát thưởng năm học: 2010-2011, nay hiệu trưởng trường TH Nguyễn Chí Thanh thông báo cho CBCC những nội dung sau:

1/ Tất cả học sinh dự lễ từ lớp 3 trở lên.

2/ Mỗi lớp đi dự lễ đem theo 02 lă cờ Tổ Quốc ( cờ phải mới), cán cờ cao 2m.

3/ Khối 4 và 5 hát Quốc ca theo nhạc

4/Cơ sở Thôn 5 chiều nay( THứ sáu ngày 18/11/2011) đi lao động dọn vệ sinh sân trường- khi đi đem theo chổi quét lá, cuuocs xẻng, bao lao động.

5/ Mỗi lớp chọn 01 em để tặng hoa cho thầy,cô chủ nhiệm- Riêng khối 4 và 5 mỗi lớp 02 em.

6/ Chiều nay các em trong đội trống và đội cờ tập trung về cơ sở chính để tập vợt.

7/ Học sinh dự lễ mặc đồ đồng phục của trường 100%( không được mặc áo ấm hoặc áo khoát)

8/Cán bộ công chức viên chức mặc trang phục theo qui định/

9/ Đại biểu,CBCC, khách mời ngồi theo sơ đồ có sẵn.

10/ CBGVCNVC có mặt tại trường lúc 6 giờ 30’

11/ Vì học sinh tiểu học còn nhỏ GVCN nên làm công tác trước đừng để học sinh tự tiện đến thăm thầy cô có thể xảy ra tai nạn. Tốt nhất là cùng đi với phụ huynh( nếu có lòng).

12/ Các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ hội phải chuẩn bị chu đáo.

          Trên đây là một số nội dung cần thiết đề nghị CBGVCNV nghiêm túc thực hiện và thông báo rộng rãi đến học sinh của mình.

 

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Cao - PHT
Nguồn tin: Văn phòng trường TH Nguyễn Chí Thanh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Đọc báo trực tuyến

Tam Kỳ