KẾT QUẢ SINH HOẠT TẾT TRUNG THU NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
                                                      KẾT QUẢ SINH HOẠT TẾT TRUNG THU
                                                                 NĂM HỌC 2016 – 2017
 
1. Múa lân:
 
TT Lớp Vị thứ Ghi chú
1 5B Nhất  
2 5C Nhì  
3 5A Ba  
 
2. Thi lồng đèn:
 
TT Lớp Vị thứ Ghi chú
1 4B Nhất  
2 4C Nhì  
3 4A Ba  
4 4E Ba  
5 5C Nhất  
6 5A Nhì  
7 5B Ba  
 
                                                                                                              Tam Tiến, ngày 16 tháng 9 năm 2016
              Xác nhận BGH                                                                                        Người tổng hợp
                  (đã ký)                                                                                                    (đã ký)
           Trần Văn Tuấn                                                                                         Lê Xuân Tùng

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: TH Nguyễn Chí Thanh