HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013

PGD &ĐT Núi Thành đã tổ chức hội thi giáo viên giỏi lần đầu tiên theo công văn thi GV giỏi của BGD& ĐT trong 2 ngày 03/01/2013 và 04/01/2013 có 25 giáo viên đại diện cho 25 trường TH trên toàn huyện tham gia.Kết quả  đã có 4 Giải A . 6 giải B  và 6 giải C .Trong đó trường TH Nguyễn Chí Thanh đạt giải A do cô giáo Lê Thị Thanh chủ nhiệm lớp 4B.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Cao