KẾT QUẢ THI VSCĐ TỔ 1

KẾT QUẢ THI VSCĐ TỔ 1
KẾT QUẢ THI VSCĐ TỔ 1
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
KẾT QUẢ THI VỞ SẠCH – CHỮ ĐẸP TỔ 1
Năm học: 2013 - 2014
 
TT LỚP GIẢI GHI CHÚ
1 1A Nhất  
2 1B Nhì  
3 1E Ba  
4 1C  
 

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: TH Nguyễn Chí Thanh