KHỐI LỚP 1

KHỐI LỚP 1 GỒM: Lớp 1A, 1B, 1C, 1E

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh