KẾT QUẢ THI VSCĐ TỔ 2

KẾT QUẢ THI VSCĐ TỔ 2
Kết quả thi Vở Sạch - Chữ Đẹp tổ chuyên môn 2
 
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
KẾT QUẢ THI VỞ SẠCH – CHỮ ĐẸP TỔ 2
Năm học: 2013 - 2014
 
TT LỚP GIẢI GHI CHÚ
1 2A Nhất  
2 2B Nhì  
3 2C Ba  
4 2E  

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh