KHỐI LỚP 3

KHỐI 3 GỒM CÓ: 3A, 3B, E

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: TH Nguyễn Chí Thanh