KHỐI LỚP 4

KHỐI 4 GỒM CÓ: 4A1, 4A2, 4B, E

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh