TỔ VĂN PHÒNG

TỔ VĂN PHÒNG GỒM:
- Cô Thái Thị Hải Yến - KT
- Cô Ngô Thị Đức - TV
- Cô Nguyễn Thụy Bích Thảo - VP
- Anh Nguyễn Vĩnh Thọ - BV

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh