LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 ( Từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016)

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
Số 21 /LCT-THNCT                                                                        Tam Tiến, ngày 18 tháng 12 năm 2016
 
                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
                                                            ( Từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
2
26/12/2016
sáng +Thông báo thi giải toán qua mạn Internet cấp trường ( Vòng 11)
+CC quán triệt một số tình hình , ôn tập kiểm tra định kỳ HKI , phát động hủ gạo tình thương, …
+ Kế toán lập DS đổi thẻ BHYT
Ban TC  
 
BGH, TPT, GV,Hs
 
Thầy Nơi
 
Chiều + Giảng dạy bình thường
+ Nộp danh sách đổi thẻ BHYT- Nhận QĐ nâng lương , thâm niên , vươt khung Quí IV, Mua lịch 2017 cho các bộ phận
+Họp Chi bộ trường ( 15h30 phút)
GV,hs
Thầy Nơi
 
 
Đảng viên
 
3
27/12/2016
Sáng + Giảng dạy bình thường
+ Dự tổng kết Đảng bộ năm 2016
+Giao lưu ch/m Tiếng Anh tại TH TVƠ
GV, HS
Đảng viên chi bộ
Th. Cao, cô Oanh
 
Chiều + Giảng dạy bình thường GV, Hs  
4
28/12/2016
Sáng +Giảng dạy bình thường
+Thi Mỹ thuật cấp huyện
 
+Dự tổng kết trường học VH
GV,Hs
T.Cao, Cô Duyên, HS, PH
T.Tuấn
 
Chiều +Giảng dạy bình thường GV,Hs  
5
29/12/2016
Sáng + Giảng dạy bình thường
+ Dự họp HĐND xã
GV, Hs    
BGH  
 
 
Chiều + Giảng dạy bình thường
+ Dự họp HĐND xã
+ GV Tin , Anh , Khoa , Sử -địa nộp để kiểm tra về BGH
GV,Hs
BGH
GV được p/c
 
 
6
30/12/2016
Sáng + Giảng dạy bình thường
+Làm và duyệt đề kiểm tra, niêm phong
GV,Hs
BGH
 
Chiều + Họp HĐGD trường GV , Hs   
7
31/12/2016
Sáng + Nghỉ    
Chiều      
CN 01/01/2017   Nghỉ tết dương lịch    
* Yêu cầu kết toán thực hiện tốt theo yêu cầu của công văn 6312-UBND tỉnh QN; không chậm trể .
 Nơi nhận :                                                                                HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT
                                                                                                      Trần Văn Tuấn

Tác giả bài viết: TPT Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh