LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 ( Từ ngày 27/3/2017đến 02/4/2017)

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
Số 32 /LCT-THNCT                                                                                                       Tam Tiến, ngày 26 tháng 03 năm 2017
                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28
                                                            ( Từ ngày 27/3/2017đến 02/4/2017)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
2
27/3/2017
sáng -Chào cờ - Nhắc nhở học sinh ôn tập tốt để thi giữa HKII đạt kết quả
- Báo cáo kế hoạch đội ngũ qua kênh điều hành về TCCB
-Công đoàn vận động Hiến máu đ1/2017
-Tiến Hành tập hợp hồ sơ tài chính để quyết toán năm 2016 cho phòng TCKH
BGH, TPT GV,Hs
T.Tuấn , thầy Cao
Cô Thảo
 
BCH CĐ; Thầy Cao
Thầy Nơi
 
Chiều -Giảng dạy bình thường
-Có kế hoạch giải quyết các chứng từ còn tồn đọng từ tháng 1,2,3/2017
Gv ,Hs
Thầy Nơi
 
 
3
28/3/2017
Sáng -Giảng dạy bình thường 
- Kiểm tra chuyên đề theo kế  hoạch
GV , Hs
Ban TTc/m
 
Chiều -Giảng dạy bình thường
-Hội ý Chi ủy chi bộ (15h30 phút)
-Nộp kế hoạch đội ngũ bằng văn bản cho TCPGD
GV,Hs
Tuấn ;Ý; Minh
Cô Thảo
 
4
29/3/2017
Sáng -Giảng dạy bình thường
- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch
GV; Hs
Ban TT C/m
 
  Chiều -Giảng dạy bình thường GV;Hs  
5
30/3/2017
Sáng -Kiểm tra giữa HKII lớp 4;5
-Các khối 1; 2;3 dạy bình thường( trừ cơ sở Tân Bình Trung)
-Làm hồ sơ quyết toán quý I/2017
GV; Hs
 
 
Thầy Nơi
 
Chiều -Giảng dạy bình thường ( Riêng cơ sở Tân Bình Trung dạy TKB buổi sáng)
-Chấm bài kiểm tra giữa HKII
-Tổng kết báo cáo kiểm tra giữa HKII
GV.Hs
 
Tổ 4;5; Thầy Cao
 
6
31/3/2017
Sáng -Giảng dạy bình thường GV;Hs  
Chiều -Giảng dạy bình thường
-Họp Chi bộ trường ( bắt đầu từ 15h30)
GV,Hs
Đảng viên  chi bộ
 
7
01/4/2017
Sáng - Họp hội đồng GD CB-VC trường  
Chiều Nghỉ    
CN 02/4/2017 Sáng  Nghỉ    
 
Nơi nhận :                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT
 
                                                                                                            Trần Văn Tuấn

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh