LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4. THÁNG 9/2016 (ĐĂNG NGÀY 26/09/2016)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4. THÁNG 9/2016 (ĐĂNG NGÀY 26/09/2016)
   PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
 
Số 08/LCT-THNCT                                                                                      Tam Tiến, ngày 25 tháng 9 năm 2016
 
                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4
                                                  ( Từ ngày 26/9/2016 đến 02/10/2016)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện G.chú
2
26/9/2016
sáng +Chào cờ phổ biến công tác tuần
+Phân công dạy thay Cô Duyên
+ Hoàn chỉnh việc nhập PC
+ Báo cáo kinh phí CSSKBĐ cho huyện
Tuấn ,Cao, Tùng
Thầy Cao
Cô Đức
Thầy Nơi
 
Chiều +Dạy học theo TKB
+Các bộ phận làm việc bình thường
+Làm báo cáo chuẩn bị đón TT Bộ GD
GV,Hs
Các bộ phận
Thầy Tuấn, Cô Thảo
 
3
27/9/2016
Sáng +Giảng dạy bình thường
+Làm báo cáo nhu cầu quỹ lương năm 2016 ( làm gấp để báo cáo kịp)
+ Chuẩn bị nội dung cho Đại hội chi đoàn – đại hội liên đội trường
GV-Hs
Thầy Nơi
 
Thầy Tùng
 
Chiều +Giảng dạy bình thường
+Họp nhóm TT nhà trường                      (Lúc 15h30 phút)
GV,Hs
BGH,TTCM ,BTĐ, TTND
 
4
28/9/2016
Sáng +Giảng dạy bình thường
+Kiểm tra chuyên đề GV
GV,Hs
Ban TTCM
 
Chiều +Dạy , học bình thường
+Nghiệm thu công trình điện quạt lần2
GV,Hs
BGH, BMS, KT,TT
 
5
29/9/2016
Sáng +Dạy học bình thường
+Liên hệ với Anh Phát phòng tài chính để được hướng dẫn cách là KP bổ sung
GV;hs
 
Thầy Nơi
 
Chiều + Học sinh nghỉ học
+HỘI NGHI CC-VC tổ
GV,Hs
Các tổ
 
6
30/9/2016
Sáng +Giảng dạy bình thường
Báo cáo nhu cầu quỹ lương năm 2016 cho Tài chính để bổ sung quỹ lương       ( Yêu cầu không chậm trể)
GV,Hs
Thầy Nơi kế toán
 
Chiều +Học sinh nghỉ học.
+ Đại hội Chi đoàn, Liên đội
Hs
Đoàn viên, đội viên
 
7
01/10/2016
Sáng +Dự kiến làm hồ sơ chuẩn 2 GV được triệu tập  
Chiều +Dự kiến làm hồ sơ chuẩn 2    
Chủ nhật
02/10/2016
Sáng +Nghỉ    
Nơi nhận :                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-Các cơ sở ( để thực hiện);
-Lưu VP,CM,HT
                                                                                                                            Trần Văn Tuấn             

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh