HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

      PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH                                                   Độc lập - Tự do Hạnh phúc

            Số: 03KHNGLL-THNCT                               Tam Tiến, ngày 3 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH
“V/v Hội thi kể chuyện theo sách
(Năm học: 2016 – 2017)
I. Mục đích, yêu cầu:
    Thực hiện thông báo Số: 31PGDĐT-TH của Phòng Giáo Dục về tổ chức Hội thi "Hội thi kể chuyện theo sách" năm học 2016- 2017, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho HS, phát động phong trào đọc sách trong HS, với mục đích thông qua những câu chuyện giàu tính nhân văn giáo dục cho học sinh những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Nay Trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2016-2017 theo kế hoạch sau:
II. Thành phần BTC:
- Thầy Trần Văn Tuấn – Hiệu trưởng làm trưởng ban.
- Thầy Nguyễn Thanh Cao – PHT làm phó ban.
- Thầy Lê Xuân Tùng – TPT làm phó ban.
- Anh Huỳnh Văn Nơi – KT làm thành viên.
III. Thành phần BGK:
- Thầy Trần Văn Tuấn – Hiệu trưởng làm trưởng ban.
- Thầy Nguyễn Thanh Cao – PHT lam phó ban.
- Thầy Lê Xuân Tùng – TPT làm phó ban.
IV. Thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi:
- Thời gian tổ chức:  7h00, ngày 15/10/2016
- Địa điểm thi: Hội trường trường TH Nguyễn Chí Thanh.
          - Đối tượng dự thi: Là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
V. Hình thức và thể lệ hội thi:
- Hình thức thi: Mỗi lớp cử 1 em dự thi. Mỗi em tham gia sẽ kể một câu chuyện (có trong sách, báo), sau đó trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung, ý nghĩa hoặc cảm thụ về câu chuyện. Khuyến khích câu chuyện có kèm các phần minh hoạ (với nhạc nền, hoạt cảnh, hình ảnh, video-clip,…) nhằm tạo thêm không khí sinh động và sự hấp dẫn thu hút người nghe.
* Yêu cầu:
+ Nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể là những mẫu chuyện đăng trong sách báo, tạp chí được phép lưu hành, phù hợp với lứa tuổi, có tác dụng giáo dục về đất nước con người Việt Nam, tình yêu quê hương, đề cao tinh thần ham học, say mê học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phấn đấu vươn lên tu dưỡng rèn luyện đạo đức của thiếu nhi, ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc…
Thời gian thi : không quá 10 phút/em (kể cả phần trả lời)
+ Nội dung minh hoạ (nếu có): cần gắn kết với nội dung câu chuyện và hỗ trợ đắc lực cho việc tăng tính hiệu quả thể hiện câu chuyện .
* Danh sách HS dự thi (Họ tên/lớp/tên câu chuyện/GV chủ nhiệm), nội dung câu chuyện dự thi (đánh máy vi tính khổ giấy A4, ghi rõ tác giả, xuất xứ) nộp cho cô thầy Tùng. Thời gian: nhận trong ngày 10/10/2016.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách cấp trường năm học 2016 – 2017.
                                                                                Người làm kế hoạch
         Xác nhận BGH                                                     TM.BTC
                (Đã ký)                                                          TPT
                                                                                    (Đã ký)
        Nguyễn Thanh Cao                                           Lê Xuân Tùng

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh