KẾ HOẠCH SINH HOẠT 22/12/2017

      PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 10/KHNGLL-THNCT                                                                 Tam Tiến, ngày 8  tháng 12 năm 2017
                                                                           KẾ HOẠCH
                                        (V/v Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm
  ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2017 và viếng hương nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Tiến)
I. Mục đích: Ôn lại truyền thống ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
II. Thành phần BTC:
1. Thầy Trần Văn Tuấn - Hiệu trưởng làm trưởng ban.
2. Thầy Nguyễn Thanh Cao - làm thành viên.
3. Thầy Lê Xuân Tùng - TPT làm thành viên.
4. Anh Huỳnh Văn Nơi – KT làm thành viên.
III. Thành phần ban giám khảo:
- Thầy Trần Văn Tuấn - Hiệu trưởng.
- Thầy Nguyễn Thanh Cao - Hiệu phó
- Thầy Lê Xuân Tùng – TPT
- Hồ Anh Đức - GVTD
- Nguyễn Vĩnh Thọ - BV.
IV. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian:
* Ngày 22 tháng 12 năm 2017 vào lúc 13h30 tổ chức sinh hoạt kỷ niệm.
* Ngày 22 tháng 12 năm 2017 vào lúc 16hh00 viếng hương nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Tiến, mộ cụ Phan Bá Phiến. Và tặng quà gia đình chính sách.
2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt: Cơ sở chính Trường TH Nguyễn Chí Thanh, nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Tiến.
V. Nội dung:
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.
- Viếng hương nghĩa tranh liệt sỹ xã Tam Tiến, mộ cụ Phan Bá Phiến.
- Tặng quà gia đình chính sách.
1. Đối với nội dung tổ chức sinh hoạt:
* Tổ chức mit tinh ôn lại truyền thống
* Đối với phần thi múa hát tập thể: Đối tượng dự thi từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi lớp tự chọn cho lớp mình một bài hát múa để trình bày trong phần thi. (các lớp tự hát và tự múa không mở nhạc).
* Đối với trò chơi: (Mỗi lớp 6 học sinh 3 Nam, 3 Nữ) Từ khối 1 đến khối 5.
2. Đối với phần viếng hương nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Tiến, mộ chụ Phan Bá Phiến.
* Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Tiến, mộ cụ Phan Bá Phiến.
* Thành phần tham gia:
- Ban giám hiệu nhà trường.
- Đoàn viên trong Chi đoàn.
- ACPT
- Ban chỉ huy liên đội
- Ban chỉ huy chi đội lớp 4, 5.
Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam 22/12/2017, và viếng hương nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Tiến, mộ cụ Phan Bá Phiến.
Ý kiến lãnh đạo nhà trường                                            Người làm kế hoạch
                                                                                               TPT
         (đã ký)                                                                           (đã ký)
 Nguyễn Thanh Cao
 
                                                                                            Lê Xuân Tùng

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh