LỊCH THI HỌC KY 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017)

   PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
                                                            LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
                                               CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016-2017
 
Thứ Ngày Buổi Môn kiểm tra Lớp Ghi chú
Thư 5 5/01/2017 Sáng -         Khoa học
-         Tiếng Anh
4; 5
4; 5
 
Thứ 6 6/01/2017 Sáng -         Lịch sử - Địa lý
-         Tin học
4, 5
4; 5
 
Thứ 2 9/01/2017 Sáng -         Toán
-         Tiếng Việt
4; 5  
Thứ 3 10/01/2017 Sáng -         Toán
-         Tiếng Việt
2; 3
2; 3
 
Thứ 4 11/01/2017 Sáng -         Toán
-         Tiếng Việt
1
1
 
           
·        Chú ý :
+ Ngày 02/01/2017 nghỉ bù tết dương lịch 01/01/2017
+ Tin học , Tiếng Anh  khối lớp 3 , GV bộ môn tiến hành kiểm tra  trong trong tuần 18 ( trong giờ dạy của lớp )
                                                                                       Tam Tiến, ngày 26 tháng 12 năm 2016
                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                  (đã ký)
                                                                                                               Trần Văn Tuấn
 

Tác giả bài viết: TPT Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh