ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2015

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015

Thực hiện theo chỉ đạo của Công Đoàn Giáo dục huyện Núi Thành. Vừa qua Công Đoàn trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Đại hội công Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015. Về tham dự đại hội có sự hiện diện của các đồng chí là UVBTV Công Đoàn Giáo dục huyện Núi Thành, các đại biểu khách mời của các đơn vị Công đoàn trường trên địa bàn xã, các đồng chí là lãnh đạo của UBND xã Tam Tiến.

  

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng