DANH SÁCH CB-GV ĐẠT SKKN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

Vùa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh , Núi Thành đã tham dự SKKN cấp huyện 22 SKKN đẫ đạt 20 SKKN
1. Nguyễn Kim Tuyến : A
2. Lê Thị Thanh            : A
3. Nguyễn Thanh Cao : B
4 . Nguyễn Thị Hoa    : B, C ( đạt cả 2 SK )
5. Phan Thị Ty Na     :  B
6 Lê Xuân Tùng  : C, C ( Đạt cả 2 SK )
7. Nguyễn Vũ Ý      : C
8 . Lê Thị Hiền :  C
9 Nguyễn Thị Bích Yên :  C
10. Phan Thị Chiến :        C
11 . Bùi Thị Chung   : C
12. Đinh Thị Sen       : C
13 . Trương Thị Ngọc Loan : C
14. Huỳnh Thị Trình  . :   C
15. Mai Thị Duyên      :     C
16.Ngô Thị Đức         : C
17 . Thái Thị Hải Yến : C
18 Hà Thị Thu Hội     : C

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Cao PHT trường TH Nguyễn Chí Thanh

Nguồn tin: PGD Nuúi Thành