HỘI THI CẦU LÔNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013

Ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2012 trường TH Nguyễn Chí Thanh đã tham gia hội thi môn cầu lông đôi nam nữ tại PGD Núi Thành và đã đạt Giải Ba.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Cao