TIN TỨC VỀ HỘI THI MỸ THUẬT CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

Trường TH Nguyễn Chí Thanh đã nhiều năm liền đạt kết quả cao trong phong trào hội thi Mỹ thuật cấp huyện. Năm học 2013- 2014 trường TH Nguyễn Chí Thanh đạt giải Ba cấp huyện ( em Trần Thị kim Luyến lớp 5 B )
Trường TH Nguyễn Chí Thanh  đã nhiều năm liền đạt kết quả cao trong phong trào hội thi Mỹ thuật cấp huyện. Năm học 2013- 2014 trường TH Nguyễn Chí Thanh đạt giải Ba cấp huyện  ( em Trần Thị kim Luyến lớp 5 B ). Giáo viên bồi dưỡng Cô Mai Thị Duyên

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Cao PHT trường TH Nguyễn Chí Thanh

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh