TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ. NĂM HỌC 2013 - 2014

TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ. NĂM HỌC 2013 - 2014
Thực hiện công văn của PG&ĐT Núi Thành về việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể năm học 2013 - 2014. Trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi "Tuần sinh hoạt tập thể" với nhiều nội dung phong phú như thi hái hoa dân chủ gồm hai phân thi sơ khảo và vòng chung kết. Tổ chức sinh hoạt giữa các lớp kết nghĩa, tổ chức tìm hiểu về truyền thống của nhà trường, lịch sử của đại phương. Tuần sinh hoạt diễn ra thành công tốt đẹp.
TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ

Thực hiện công văn của PG&ĐT Núi Thành về việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể năm học 2013 - 2014. Trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi "Tuần sinh hoạt tập thể" với nhiều nội dung phong phú như thi hái hoa dân chủ gồm hai phân thi sơ khảo và vòng chung kết. Tổ chức sinh hoạt giữa các lớp kết nghĩa, tổ chức tìm hiểu về truyền thống của nhà trường, lịch sử của đại phương. Tuần sinh hoạt diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh sinh hoạtTác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: TH Nguyễn Chí Thanh