ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2013

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 - 2013
Được sự cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường, Đoàn xã Tam Tiến, vừa qua chi Đoàn trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2013. Về tham dự đại hội có sự hiện diện của Chi bộ, BGH nhà trường, đoàn xã Tam Tiến, đơn vị bạn và toàn thể đoàn viên của chi đoàn nhà trường.
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH NHIỆM KỲ 2012 - 2013


Văn nghệ chào mừng Đại hội.


Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hộiThư ký đọc nghị quyết Đại hội.

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng

Nguồn tin: TH Nguyễn Chí Thanh