GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM TL TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH

GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM TL TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH


Giấy mời dự lễ

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: TH Nguyễn Chí Thanh