HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM HỌC 2015 - 2016

HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM HỌC 2015 - 2016
Thực hiện theo kế hoạch của PGD và kế hoạch năm học của nhà trường. Vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" trong toàn trường. Với 18 câu chuyện về Bác Hồ được các lớp đầu tư công phu, đêm lại nhiều thành công cho hội thi. Qua đó giáo dục cho các em thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy.
HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

Thực hiện theo kế hoạch của PGD và kế hoạch năm học của nhà trường. Vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" trong toàn trường. Với 18 câu chuyện về Bác Hồ được các lớp đầu tư công phu, đêm lại nhiều thành công cho hội thi. Qua đó giáo dục cho các em thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy.
Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi:

Thầy Nguyễn Thanh Cao - PHT phát biểu khai mạc Hội thi
 

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh