HỘI THI VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH

HỘI THI VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Núi Thành về việc tổ chức Hội thi Vở Sạch - Chữ Đẹp cấp trường, vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Hội thi Vở Sạch - Chữ Đẹp cho học sinh và giáo viên trong toàn trường. Qua đó chọn ra những học sinh và giáo viên có thành tích cao tham gia dự thi cấp Huyện.
HỘI THI VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC: 2013 - 2014

Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Núi Thành về việc tổ chức Hội thi Vở Sạch - Chữ Đẹp cấp trường, vừa qua trường TH Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Hội thi Vở Sạch - Chữ Đẹp cho học sinh và giáo viên trong toàn trường. Qua đó chọn ra những học sinh và giáo viên có thành tích cao tham gia dự thi cấp Huyện.
Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:


Thầy Nguyễn Kim Tuyến - HT khai mạc Hội thi


Học sinh và các thầy cô tham gia Hội thi


 

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh