LỄ KỶ NIỆM 20/10 TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH

LỄ KỶ NIỆM 20/10 TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH
Vừa qua nhân kỷ niệm ngày Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống của ngày Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Qua đó tuyên dương khen thưởng các cá nhân đạt phong trào Nữ hai giỏi cấp Huyện và cấp trường.
LỂ KỶ NIỆM NGÀY TL HLHPN VIỆT NAM 20/10

Vừa qua nhân kỷ niệm ngày Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, trường TH Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống của ngày Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Qua đó tuyên dương khen thưởng các cá nhân đạt phong trào Nữ hai giỏi cấp Huyện và cấp trường.

 Cô Lê Thị Hiền trưởng ban Nữ Công báo cáo kết quả công tác Nữ công


Thầy Nguyễn Thanh Cao - PHT phát biểu


Khen thưởng nữ hai giỏi

Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh