Danh mục chính

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 623
  • Hôm nay: 139401
  • Tháng hiện tại: 2252358
  • Tổng lượt truy cập: 186030237

Giới thiệu về Trường

Tiểu sử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH – VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM    TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH –  VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh ngày 01/01.1914 trong một gia đình bần...

Phần mềm giảng dạy

Liên kết
 
Học online

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 12/10/2016 07:59 - Người đăng bài viết: quantrinct
    PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 /KH- TH NCT
 
                               Tam Tiến, ngày 11 tháng  10  năm 2016
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi
Năm học 2016 – 2017
 Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 88/PGDĐT ngày 07/9/2016 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017  đối với giáo dục Tiểu học.
     Căn cứ CV số 121/PGD NT về tổ chức hội thi GV giỏi của PGD &ĐT Núi Thành.

 Căn cứ vào tình hình thực tế trường TH Nguyễn Chí Thanh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học  năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích Hội thi:  
1. Góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đổi mới quản lí nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học theo hướng tổ chức hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, kết hợp hài hòa các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở tiểu học trong đó có việc sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp để giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả cao.
3. Đổi mới công tác đánh giá, coi trọng thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nề nếp kĩ cương trong dạy học. Đảm bảo công khai, công bằng trong đánh giá và tuyển chọn giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
4. Nâng cao hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành, cấp học và xử lí tình huống sư phạm trong quá trình dạy học.
5. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
II. Đối tượng, số lượng, điều kiện và hồ sơ dự thi:
1. Đối tượng:  Tất cả giáo viên tiểu học
2. Số lượng:
     -Cấp trường: 100% GV vòng 1
     - Cấp huyện : Mỗi trường: 30% tổng số giáo viên của trường đủ điều kiện tham gia dự thi phần kiểm tra năng lực cấp huyện.
3. Điều kiện dự thi:
- Cấp trường : Tất cả GV đều được dự thi ( Trừ GV dạy HĐ của trường)
-Cấp huyện: Giáo viên  được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 02 năm học (2014-2015, 2015–2016). Theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT)   và được trường chọn tham gia dự thi cấp huyện.
III. Nội dung và hình thức thi  :
1. Nội dung thi: Gồm 2 vòng thi
a) Vòng 1:
* Mỗi giáo viên tham gia 02 phần thi
- Phần 1:  Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm: Trong đó 10 câu hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành - cấp học, xử lí tình huống sư phạm trong quá trình dạy học và 10 câu về kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học, đánh giá học sinh (Mỗi câu 0,5đ, tính điểm hệ số 1. Thời gian thi 30  phút).
- Phần 2: GV dự thi phải có sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được xếp loại cao nhất cấp trường, Huyện hoặc cấp Tỉnh trong 04 năm từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016 (điểm chấm sáng kiến kinh nghiệm: 10đ). 
+ Cấp tỉnh:   Loại A: 10 điểm;  loại B: 9,5 điểm;   loại C: 9 điểm.
+ Cấp huyện: Loại A: 8,5 điểm; loại B: 8 điểm; loại C: 7,5 điểm.
+ Cấp trường:  Loại A: 7 điểm. Loại B : 6,5 đ. Loại C : 6 đ
* Sau Vòng 1:Trường công bố những giáo viên đủ điều kiện tham gia vòng 2
b) Vòng 2: ( GV chuyên không tham gia)
   - Giáo viên thực hiện 1 tiết dạy trong các môn: Toán, Tiếng Việt (theo kết quả bắt thăm môn) và 1 tiết dạy môn khác (thuộc các môn Tự nhiên - Xã hội hoặc Khoa, Sử, Địa, Đạo đức Chương trình từ lớp 1 đến lớp 5).
- Trong trường hợp bắt thăm ở thời điểm bài học đó đã dạy theo đúng thời khóa biểu trong tuần của trường .
 - Đảm bảo sĩ số học sinh của lớp tham gia dự thi, học sinh nghỉ học phải có lý do chính đáng.
- Giáo viên phải nộp kế hoạch bài dạy (copy thành 03 bản) cho Ban Giám khảo trước khi bắt đầu tiết dạy.
IV. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi:
1. Thời gian, địa điểm thi phần kiểm tra năng lực:
     - Thời gian: 07 giờ 30, ngày 29/10/2016.( Thứ 7)
- Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
+ Thành phần:
-Ban Tổ chức : HT,PHT,KT,TBTTND.
- Ban GK : HT, PHT ,TTCM
- Ngày  31/10/2016: Bốc thăm các tiết dạy bắt buộc,
- Từ ngày 2/11 đến ngày 04/11/2016 : Giáo viên thi thực hành dạy tiết bắt buộc và tự chọn ,mỗi GV 2 tiết.
V. Kết quả Hội thi:
1. Công  nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017”:
    - SKKN: đạt từ 6 điểm trở lên.
    - Bài kiểm tra năng lực:  đạt từ 7 điểm trở lên.
     2. Cơ cấu giải thưởng: (Cho các giáo viên dự thi ở vòng 2)
     - Giải cá nhân: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích
          Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức có thể có điều chỉnh về cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.
VI. Triển khai thực hiện:
- Lập kế hoạch và tổ chức nghiêm túc Hội thi giáo viên giỏi cấp trường theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT. Nộp báo cáo quá trình tổ chức và kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017; danh sách đoàn dự thi và danh sách các giáo viên dự thi cấp huyện về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 05/11/2016.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học  năm học 2016-2017, đề nghị GV thực hiện  nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với PHT để được hướng dẫn thêm.
 

                                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG     

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                Nguyễn Thanh Cao 
                                         

Nơi nhận:                                                                              

- Trường tổ chức (thực hiện;)                            

- Lưu: VT, BPCM                                                          

                                                                                               
                                                                                    
Tác giả bài viết: Lê Xuân Tùng - TPT
Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Chí Thanh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Đọc báo trực tuyến

Tam Kỳ