Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 934
  • Hôm nay: 142201
  • Tháng hiện tại: 2255158
  • Tổng lượt truy cập: 186033037

Giới thiệu về Trường

Tiểu sử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH – VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM    TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH –  VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh ngày 01/01.1914 trong một gia đình bần...

Phần mềm giảng dạy

Liên kết
 
Học online
PHÒNG GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO NÚI THÀNH
TRƯỜNG T.H NGUYỄN CHÍ THANH
 
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI  I
NĂM HỌC 2013-2014
 
LỚP  1A Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
 
 
SÁNG
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Âm nhạc Học vàn  Toán
Tiết 2 Toán Học vần Học vần Học vần Mỹ thuật
Tiết 3 Học vần Học vần Học vần Toán Học vần
Tiết 4 Học vần Toán TNXH Thủ công Học vần
Tiết 5 Đạo đức       SH-ATGT
 
CHIỀU
Tiết 1          
Tiết 2          
Tiết 3          
LỚP 1B Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
 
 
SÁNG
 
Tiết 1 Chào cờ Thể dục TNXH Toán Học vần
Tiết 2 Toán Học vần Học vần Học vần Học vần
Tiết 3 Học vần Học vần Học vần Học vần Thủ công
Tiết 4 Học vàn Toán Âm nhạc Mỹ thuật Toán
Tiết 5 Đạo đức       SH-ATGT
 
CHIỀU
 
Tiết 1          
Tiết 2          
Tiết 3          
LỚP 1C Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
 
 
SÁNG
Tiết 1 Chào cờ Học vần TNXH Học vần Hoc vần
Tiết 2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
Tiết 3 Học vần Âm nhạc Học vần  Toán Mỹ thuật
Tiết 4 Toán Thể dục Toán  Thủ công Toán
Tiết 5 Đạo đức       SH-ATGT
 
CHIỀU
 
Tiết 1          
Tiết 2          
Tiết 3          
LỚP 1E Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
 
 
SÁNG
Tiết 1 Chào cờ Âm nhạc Thể dục Toán Học vần
Tiết 2 Học vần Học vần Học vần Mỹ thuật Học vần
Tiết 3 Học vần Học vần Học vần Học vần TN-XH
Tiết 4 Toán Toán Toán  Học vần Thủ công
Tiết 5 Đạo đức       SH-ATGT
 
CHIỀU
 
Tiết 1          
Tiết 2          
Tiết 3          
                                                                                                                                    Tam Tiến ,ngày 5 tháng 8 năm 2013
                                                                                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG    
                                                                                                                                                Nguyễn Thanh Cao                                                         
 

Tiểu sử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH – VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM    TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH –  VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh ngày 01/01.1914 trong một gia đình bần...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh?

Giao diện đẹp.

Nội dung phong phú.

Nhiều chức năng.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 934
  • Hôm nay: 142201
  • Tháng hiện tại: 2255158
  • Tổng lượt truy cập: 186033037Đọc báo trực tuyến

Tam Kỳ